Keresés

Általános szerződési feltételek


Rendezvényszervezés


Az online regisztráció teljesítésével a résztvevők a konferencia weboldalán meghirdetett szolgáltatásokat továbbá a jelentkezési és lemondási feltételeket elfogadják. A Régió10 Kft. fenntartja a szolgáltatások módosításának a jogát. A megváltozott szolgáltatásról a konferencia weblapján vagy emailben tájékoztatja a résztvevőket.

 

Az on-line regisztráció teljesítésével és annak visszaigazolásával felek a szerződést írásban létrejöttnek tekintik, amely az on-line regisztráció teljesítésével kezdődik és a konferencia zárónapjáig, illetve a résztvevőnek nyújtott szolgáltatás utolsó pillanatáig tart. Az on-line regisztráció teljesítésével a résztvevő a Régió10 Kft. ügyfelévé válik, és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Régió10 Kft. a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje.

 

A Régió10 Kft. szolgáltatása elleni bármilyen kifogást, kártérítési követelést a helyszínen írásban, de legkésőbb a konferencia zárónapját követő két napon belül kell megtenni. A Régió10 Kft. a résztvevő által jogszerű, igazolt és bizonyított károk  megtérítését kár mértékéig, de maximum a részvételi díj erejéig vállalja.

 

A Régió10 Kft. szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat. Felek megállapítják, hogy a részvételi díj / kísérő részvételi díj reprezentációs szolgáltatásokat (étkezés, kávészünet, fogadás) tartalmaz. A számlában ezek értéke, mint közvetített szolgáltatás lesz feltüntetve. Szállásköltség (amennyiben van ilyen megrendelés) szintén mint közvetített szolgáltatás kerül számlázásra.


 

Utazás


Általános szerződési feltételek (PDF) >>>