Gyengénlátó verzió
 • MHTT XXVII. Kongresszusa

  MHTT XXVII. Kongresszusa

  Pécs,
  2019. május 23 - május 25.

   

 • VIII. Myeloma Konferencia

  VIII. Myeloma Konferencia

  Lillafüred,
  2020. február 28-29.

   

 • XV. Down Szimpózium

  XV. Down Szimpózium

  Szeged,
  2019. július 9-12.

   

 • XXII. Lymphoma Konferencia

  XXII. Lymphoma Konferencia

  Kecskemét, 2020. október 28-30.

 • A Magyar Szemorvostársaság 2019. évi Kongresszusa

  A Magyar Szemorvostársaság 2019. évi Kongresszusa

  Szeged, 2019. május 30 - június 1.

   

 • Anaerob Mikrobiológiai Konferencia

  Anaerob Mikrobiológiai Konferencia

  Lillafüred,
  2019. szeptember 1-4.

 • 24. Dél-Magyarországi Traumatológus Kongresszus

  24. Dél-Magyarországi Traumatológus Kongresszus

  Békéscsaba, 2019. május 31 - június 1.

   

 • Az MKT-MTT Kardiopulmonális Szekció 23. ülése

  Az MKT-MTT Kardiopulmonális Szekció 23. ülése

  Tapolca, 2019. október 18 - 19.

   

 • MKT-MTT Kardiopulmonális Szekció 24. ülése

  MKT-MTT Kardiopulmonális Szekció 24. ülése

  Visegrád, 2020. október 16-17.

   

Gellért Albert élettörténete

A Szegedi Anatómiai Intézetet Professzor Dr. Gellért Albert szervezte meg. Gellért Albert az Intézet harmadik igazgatója lett, mikor 1934-ben Issekutz dékán megbízta az intézet vezetésével. Elődei Prof. Dr. Davida Leó, Prof. Dr. Davida Jenő és Prof. Dr. Kiss Ferenc voltak. Gellért Professzor 33 éven át igazgatta a szegedi Anatómiai Intézetet, mely idő alatt az Intézet elnyerte ismert tudományos- és oktatási profilját és létrejött a Európa-hírű anatómiai gyűjteménye. http://anatomy.szote.u-szeged.hu/Anatomy2

 

gellert.jpg

 

Dr. Gellért Albert (1894. Póka – 1967. Szeged)


Gellért Albert 1894. év február hó 5-én született Póka községben, Maros Torda megyében. Édesapja, néhai Gellért Albert református vallású birtokos volt. Édesanyja, leánykori neve Németh Karolin. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi református kollégiumban végezte és 1912-ben érettségizett. Még ebben az évben beiratkozott a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem orvosi karára, mint rendes hallgató.

 

Négy félév hallgatása után, 1914. augusztusában, a világháború kezdetén bevonult katonának a marosvásárhelyi császári és királyi 62. gyalogezredhez. A világháború egész tartama alatt katonai szolgálatot teljesített mint önkéntes orvostanhallgató, majd egészségügyi zászlós, végül hadnagy. Frontszolgálatáért több katonai kitüntetést kapott.

 

Félbe maradt tanulmányait 1920. októberében folytathatta, amikor repatriált és beiratkozott az akkor már ideiglenesen Budapesten működő Ferencz József Tudományegyetemre. Tanulmányait az Egyetem Szegedre kerülése után fejezte be. Mindhárom orvosi szigorlatát általános jó jelzéssel tette le és 1925-ben avatták orvosdoktorrá. Miután az oktatás mostoha körülmények között zajlott, Gellért Albert 1922-től állandóan foglalkozott preparátumok készítésével: ekkor indult a múzeumi gyűjtemény kiépítése.

 

Kutatómunkája Kiss Ferenc intézetvezetése idején indult (1929), melynek eredményeként hamarosan magyar, német, angol és francia nyelven jelentek meg közleményei. Neuroanatómiai kutatásait Kiss Ferenc Professzor inspirálta: első ilyen tárgyú munkái a vegetatív idegrendszer anatómiájával és szövettanával foglalkoztak. Ilyen tudományos cikk volt a Journal of Anatomy által közölt „Ganglia of the internal carotid plexus” című 1934-ben megjelent tanulmány, melyet még 20 olyan közlemény követett, melyek a környéki idegrendszer szövettanával foglalkoztak.  Gellért Albert 1934-ben a szegedi Anatómiai Intézet megbízott igazgatója lett. Két év múlva, 1936-ban tanszékvezető professzorrá nevezték ki.

 

Az intézetet 33 éven át vezette és kialakította a szegedi anatómiai oktatás és a neuroanatómiai kutatóműhely mai arculatát. Nevéhez fűződik az emberi test paraffinos beágyazásával készült múzeumi preparátumok módszerének kidolgozása is (Gellért, 1970; Mihály és mtsai, 2014). Életművét tanítványai, Sávay Gyula és Csillik Bertalan vitték tovább.

Footer üzenet

Régió10 Kft. | Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 12. | Tel/fax: 62/710-500 | Email: info@regio10.hu